Onze huurvoorwaarden

Algemene Voorwaarden Bootverhuur Zaanstad

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verhuuractiviteiten van Bootverhuur Zaanstad. Door te huren gaat huurder akkoord met de voorwaarden zoals beschreven op deze pagina’s. In gevallen waarin de voorwaarden niet voorzien, is Bootverhuur Zaanstad de enige partij die bepaalt hoe en wanneer de verhuur plaatsvindt en/of geen doorgang kan vinden. Belangrijkste aspect van deze voorwaarden is duidelijkheid te verschaffen over rechten en plichten van huurders.

Prijzen
De vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Prijswijzigingen, ook van derden, voorbehouden.

Betaling: 
Tenminste drie dagen voor aanvang van de huurperiode is de opdrachtgever verplicht om 25% van het totale bedrag te betalen. Voor aanvang van de afvaart/huurperiode is de opdrachtgever verplicht om 100% van het totale bedrag te betalen.

Reserveren 
Reserveren kan via de website, per email of telefonisch. De reservering is alleen geldig wanneer een bevestiging van Bootverhuur Zaanstad kan worden overlegd. Voor het vastleggen van de reservering is de aanbetaling vereist.

Annuleren
Er geldt een annuleringstermijn van minimaal drie dagen voor aanvang van de huurperiode. In dit geval kunt u de boot geheel kosteloos annuleren of verplaatsen naar een andere beschikbare datum.  Indien later geannuleerd wordt zal de aanbetaling niet worden terugbetaald.

Bootverhuur Zaanstad heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit geheel ter beoordeling van Bootverhuur Zaanstad. Als deze situatie zich voordoet wordt getracht een alternatieve datum te plannen.

Eigen risico / borg 
Voor vertrek dient de huurder van de boot de borg van €250,- te voldoen (contant of PIN). Uitzonderingen op deze regel zijn niet mogelijk. Het eigen risico bij schadegevallen bedraagt €250,-. In geval van schade houdt Bootverhuur Zaanstad het eigen risico altijd in. Het is de taak van de huurder, indien een andere partij de veroorzaker is, om het eigen risico te verhalen op de veroorzaker.  Bij grove nalatigheid zijn schades volledig voor rekening van de huurder die getekend heeft.

Inchecken en controle van de boot/inventaris
De huurder dient zich te kunnen legitimeren met een geldig rijbewijs, identificatiebewijs of paspoort. De minimum leeftijd van de huurder is 21 jaar. Vóór afvaart dient de huurder de conditie- en inventarislijst voor akkoord te tekenen. Hierop leggen partijen de staat van het vaartuig, in het bijzonder eventueel aanwezige schade vast. Ook de aanwezigheid van de inventaris wordt vastgelegd. Bij terugkomst verifiëren partijen de staat van het vaartuig en de inventaris. Bij schade of vermiste inventaris zal verhuurder een deel of het geheel van de borg inhouden.

Huurtijden 
Minimale huurtijd is een dagdeel van 4 uur gedurende doordeweekse dagen (sommige feestdagen/evenementen uitgezonderd). In overleg kan hier van afgeweken worden. Indien de boot niet op het afgesproken tijdstip in de haven terug is zal de huurder, afhankelijk van de tijdsduur, moeten bijbetalen. Belangrijk: het bij te betalen bedrag is niet gebaseerd op het gangbare huurtarief maar op basis van dubbel tarief.

Verzekering en Aansprakelijkheid
De vaartuigen zijn W.A. verzekerd uitsluitend m.b.t. materiële schade aan het vaartuig en/of het aangevaren object met een eigen risico van € 250,00 per schadegeval. Bootverhuur Zaanstad kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies-, diefstal- of beschadiging van persoonlijke eigendommen. Niet inbegrepen is het oplopen van persoonlijk letsel van de huurder en/of alle eventuele schade die hieruit kan voortvloeien. Huurder is te allen tijde verantwoordelijk voor de boot en het welzijn van de opvarenden. Hieronder valt ook (eventuele) schade aan het eigendom van de huurder en (eventuele) schade aan het eigendom van Bootverhuur Zaanstad en derden. Bootverhuur Zaanstad wijst elke aansprakelijkheid af ten aanzien van schade die direct door de huurder en/of aan derden is toegebracht tijdens de huurtermijn. Huurder dient zich te houden aan de regels die de Nederlandse wet voorschrijft en die gelden aan en/of op het water. De gehuurde vaartuigen c.q. toebehoren mogen niet onbeheerd worden achtergelaten. Huurder betreedt eveneens op eigen risico en verantwoording het terrein van Bootverhuur Zaanstad.

Varen 
Vaarbewijs is niet verplicht om een boot te huren wij raden personen zonder ervaring aan niet te gaan varen op  Het IJ en Noord Zeekanaal 

De boot dient op het afgesproken tijdstip terug te zijn bij Bootverhuur Zaanstad in de staat zoals de boot ook is meegenomen (schoongemaakt, netjes opgeruimd, etc.)

De verhuurder kan de huurder vanwege overmatig gebruik van alcohol en/of verdovende middelen het afvaren niet toestaan dan wel gebieden om terug te keren naar de jachthaven of onverwijld naar een door hem aangewezen afmeerplaats te varen.

De schipper / bestuurder mag voor- of tijdens het varen geen alcohol nuttigen. Wanneer Bootverhuur Zaanstad overmatig alcoholgebruik constateert, houdt deze zonder voorbehoud de borgsom in.

Personen onder 21 jaar mogen geen boot besturen.

Huurder is verantwoordelijk voor het naleven van goed stuurmanschap en moet erop toezien dat de veiligheid van opvarenden (handen binnenboord houden!) en andere watersporter nimmer in het geding is.

(Huis-)Dieren zijn niet toegestaan aan boord.

Het aantal personen wat bij de boot aangegeven staat, mag niet overschreden worden. Belangrijk: kinderen tellen mee voor het maximaal aantal opvarenden.

De maximum snelheid vanaf de steiger van Bootverhuur Zaanstad is 12 km/u (half gas). Langs de kant van het water staan borden die de maximum snelheid aangeven, deze zijn vierkant, wit met een rode rand en zwarte letters.

Gemotoriseerd varen in beschermde natuurgebieden is niet toegestaan

Bij schade, storing of bij een storingssignaal vanaf het instrumentenpaneel bent u verplicht om de motor direct uit te zetten. Neem onmiddellijk contact op met 06-30015213 of bij geen gehoor 06-15551847.

Het vieren van een vrijgezellenfeest voor- of tijdens- het varen is niet toegestaan.

Geef alle boten voorrang, met name (wedstrijd)zeilers.

De boot moet schoon  opgeleverd worden na terugkeer bij Bootverhuur Zaanstad.

Eventuele sleep- of leeghooskosten die ontstaan door schuld / nalatigheid van huurder worden in rekening gebracht.

De kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig, zoals haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden en zijn voor rekening van de huurder. De boot zal bij vertrek voorzien zijn van een volle brandstoftank door verhuurder, normaal is dit ruimvoldoende voor een dag(deel), eventueel tussentijds bijvullen is voor rekening van de huurder.

De huurder moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan de verhuurder mededelen.

Om veiligheid te waarborgen dienen de huurder en bemanningsleden de aanwijzingen van Bootverhuur Zaanstad medewerkers strikt op te volgen.

Er is per geboekte boot 1 parkeerplaats aanwezig op ons eigen parkeerterrein.